ALLES AAN -70%
ALLERLAATSTE AFPRIJZINGEN!

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


De Zutter bv

Ba-Bee Babyspeciaalzaak

Hendrik Consciencelaan 1b, 9950 Lievegem

[email protected]
0499/28.86.57

BE0732 795 309

BV De Zutter, Hendrik Consciencelaan 1, 9950 Lievegem, RPR Gent


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van De Zutter, een BV met maatschappelijke zetel te Hendrik Consciencelaan 1 – 9950 Lievegem, BTW BE 0732 795 309, RPR Gent, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Consument”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ba-Bee moet de consument deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de consument worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ba-Bee aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs en betalingen


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Voor de betaling heeft de consument de keuze tussen de volgende:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via Paypal
  • via overschrijving op rekeningnummer BE63 7360 6176 4008

Ba-Bee is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de consument met betrekking tot bestellingen waarbij de consument betrokken is.

Artikel 5: Verzending

 

De door de consument bestelde producten, worden telkens binnen de 2 werkdagen verzonden, hetzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website.

 

De levering gebeurt door Bpost, Postnl. en DPD.

 

Bij een bestelling vanaf 75 euro, worden er geen verzendkosten aangerekend binnen België.

Verzendkosten binnen de EU (buiten België), kunnen berekent worden bij het plaatsen van uw bestelling. Voor de verzendkosten betreffende de levering van een pallet zoals meubels, dient de consument per e-mail of telefonisch contact op te nemen te nemen met Ba-Bee.

 

Alle bestelde producten worden enkel geleverd op de begane grond tot aan de drempel van de voordeur, tijdens werkdagen en binnen gebruikelijk werkuren.

De producten worden geleverd op het leveradres dat door de klant bij zijn bestelling heeft doorgegeven. Foutieve leveringadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.

 

Ba-Bee is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, diefstal of het verlies van de bestelde goederen tijdens de levering. De door de consument bestelde artikelen worden telkens goed en veilig verpakt voor verzending.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de consument, de exclusieve eigendom van Ba-Bee.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag die volgt op de levering.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument, Ba-Bee hiervan per mail in kennis brengen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De consument wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking (incl. originele labels), met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.

Wegens hygiënische redenen kunnen goederen door hun aard, bijvoorbeeld fopspenen, niet worden teruggenomen worden.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ba-Bee zich het recht voor om de consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Solden of artikelen in promotie kunnen niet geruild worden.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De consument wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de consument, Ba-bee zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na levering, door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de consument.

 

Artikel 9: Klachten

 

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ba-Bee niet. Ba-Bee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ba-bee is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen van uw beeldscherm alsook lichtinval kan hierop een invloed hebben. Wanneer de consument specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de consument om vooraf contact op te nemen met ons.


Ba-Bee is bereikbaar op het telefoonnummer +32 499/28.86.57, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Hendrik Consciencelaan 1b - 9950 Lievegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ba-Bee beschikt, is de consument ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 15% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de consument van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Ba-Bee zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ba-Bee respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, verzending of retourneren, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

De consument heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden. Hiertoe kan U zich steeds richten tot [email protected]

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 499/28.86.57 of [email protected].

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

[…] [Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Geen enkel gegeven, logo, tekst of foto’s van de website van Ba-Bee mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

Voor de beslechting van alle geschillen betreffende bovenvermelde voorwaarden in enkel de Belgische wetgeving van toepassing en zijn de Rechtbanken en het Arrondissement Gent uitsluitend bevoegd.

 

Ba-Bee maakt gebruik van cookies, je kan je voorkeuren wijzigen. Manage cookies